한국어 English 日本語 中文 Deutsch हिन्दी Tiếng Việt Português Русский Iniciar sesiónUnirse

Iniciar sesión

¡Bienvenidos!

Gracias por visitar la página web de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial.

Puede entrar para acceder al Área Exclusiva para Miembros de la página web.
Iniciar sesión
ID
Password

¿Olvidó su contraseña? / Unirse

Internacionales

Nụ cười nhỏ được truyền đạt cho các trẻ em có sự đau đớn

  • País | Đức
  • Fecha | Agosto 12, 2012
ⓒ 2012 WATV
Hospice là bệnh viện đặc biệt dành cho bệnh nhân gần sự chết, nhập viện để được yên ủi và an nhàn. Ở Hospice nhi đồng có bệnh nhân trẻ em có triệu chứng thời kỳ cuối của bệnh uy hiếp sự sống như ung thư, tật bẩm sinh và bệnh HIV v.v... và người nhà của họ. Ở Đức, có 9 Hospice nhi đồng. Trong đó có Hospice nhi đồng Sternbrücke, là nơi càng ngày người đến thăm càng tăng lên mà người quản lý lại chỉ là một người, nên rất khó khăn trong việc quản lý thiết bị.

Vào ngày 12 tháng 8, các thánh đồ Hội Thánh Hamburg, Đức, muốn yên ủi cho những người có sự đau đớn, dù chỉ là một chút, và đến thăm Hospice nhi đồng Sternbrücke. Các thánh đồ giúp quản lý thiết bị ngoài trời như loại bỏ cỏ dại, tỉa tót vườn và quét sơn v.v... Họ chảy mồ hôi hột để cung cấp hoàn cảnh dễ chịu cho các trẻ em và người nhà ở Hospice. Các nhân viên của bệnh viện và các bệnh nhân đang điều dưỡng đều cười tươi bởi các thánh đồ làm việc sốt sắng.

Ông Martina Ritter, là người quản lý thiết bị bệnh viện, gửi lời cảm ơn rằng “Cánh tay làm việc thật thiếu thốn, mà các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời lại quan tâm đến và trực tiếp đến thăm như thế này, nên bệnh viện được giúp đỡ rất nhiều.”

Vídeo de Presentación de la Iglesia
CLOSE