한국어 English 日本語 中文 Deutsch हिन्दी Tiếng Việt Português Русский Iniciar sesiónUnirse

Iniciar sesión

¡Bienvenidos!

Gracias por visitar la página web de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial.

Puede entrar para acceder al Área Exclusiva para Miembros de la página web.
Iniciar sesión
ID
Password

¿Olvidó su contraseña? / Unirse

Corea

Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 69

  • País | Hàn Quốc
  • Fecha | Agosto 30, 2016
Trong lúc cơn gió mùa thu mát mẻ đẩy lùi cơn nóng kéo dài gần một tháng, 200 thánh đồ nước ngoài thăm viếng Hàn Quốc. Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 69 đến từ 82 Hội Thánh ở 17 quốc gia sử dụng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, từ châu Trung Nam Mỹ - xa nhất từ Hàn Quốc cho đến châu Âu và châu Phi. Đoàn thăm viếng nhập cảnh Hàn Quốc tiếp nối từ ngày 30 tháng 8.

Những người từ nước xa xôi, khác mùa và chênh lệch thời gian quá nhiều, đã tìm đến Hàn Quốc để gặp Mẹ và nhận sức mạnh của Thánh Linh nhờ đó cứu rỗi cả thế giới. Mẹ chào đón ấm áp thành viên đoàn thăm viếng đã phải mất 2~5 ngày ngồi trên máy bay để đến được Hàn Quốc. Mẹ bày tỏ nỗi nhớ thương, vui mừng và yêu thương bằng ngôn ngữ bản địa của họ, và chúc phước rằng “Hãy nhận nhiều Thánh Linh từ Cha và trở thành đấng tiên tri lớn.” Các thánh đồ nước ngoài nhận sự an ủi lớn trong tấm lòng của Mẹ.
ⓒ 2016 WATV


Ngày 1 tháng 9, lịch trình của đoàn thăm viếng được bắt đầu bởi lễ thờ phượng khai mạc. Mẹ nhắc lại rằng từ thời kỳ đầu Tin Lành, Cha đã tiên tri rằng các con cái sẽ bay đến từ xứ xa, và bây giờ các thánh đồ nước ngoài đến Hàn Quốc y như lời tiên tri ấy, rồi Ngài dặn dò rằng “Mọi lời tiên tri của Kinh Thánh ắt phải được ứng nghiệm, nên hãy mang sự trông cậy Nước Thiên Đàng và gắng sức lên.” Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol cũng nhấn mạnh rằng khi chúng ta chiếu sự sáng vinh quang của Giêrusalem thì vô số con cái trên toàn thế giới sẽ trở về theo lời tiên tri trong Êsai chương 60. Và mục sư giảng đạo rằng hãy hoàn thành sứ mệnh của “đấng tiên tri rao truyền sự sáng”.

Các thánh đồ nước ngoài nhận thức nhiều về phần linh hồn bởi lời giáo huấn của Mẹ làm thức tỉnh rằng quê hương chúng ta ở trên trời và phán rằng “Vứt bỏ tấm lòng tham lam thế gian, hãy sống vì sự vĩnh viễn trong khi hiến thân và phụng sự vì người khác.” Đoàn thăm viếng nhận biết sâu sắc hơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời và chia sẻ tình yêu thương anh em chị em cùng với các thánh đồ Hàn Quốc trong khi thăm viếng Đền thánh Giêrusalem Mới Pangyo, Đền thánh Bundang, nhiều viện tu luyện, Bảo tàng lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và các Hội Thánh địa phương thấm đượm vết tích hy sinh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Họ còn tham quan N Seoul Tower, Viện bảo tàng lịch sử Seoul, Pangyo Techno Valley v.v... và mục kích hình ảnh phát triển của Hàn Quốc và sự ứng nghiệm của lời tiên tri Kinh Thánh.
ⓒ 2016 WATV


Các thánh đồ nói rằng “Chúng tôi có thể biết được rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời được trưởng thành như thế này là nhờ sự hy sinh và tình yêu thương của Mẹ.” Họ chứa trong tấm lòng sự chúc phước của Mẹ rằng “Hãy trở thành người đứng đầu tiến hành vận động truyền đạo 7 tỷ.” và sự trông cậy Nước Thiên Đàng, quyết tâm rằng sẽ rao truyền Tin Lành giao ước mới ở đất nước mình, rồi lên đường về nước.
Vídeo de Presentación de la Iglesia
CLOSE