Noticias de Corea del Sur

Imprimir Cerrar

Lễ hội kỷ niệm & Lễ thờ phượng kỷ niệm 100 năm giáng sinh của Đấng An Xang Hồng

  • País | Hàn Quốc
  • Fecha | Enero 14, 2018
ⓒ 2018 WATV

Cách đây 2000 năm trước, Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Chúa đến trong xác thịt, và giữ lẽ thật giao ước mới (I Côrinhtô 1:2, Galati 1:13). Tuy nhiên, sự dạy dỗ mà đích thân Đức Chúa Jêsus cho biết, đã bị biến chất và hủy phá sau thời đại các sứ đồ, còn Hội Thánh của Đức Chúa Trời bị biến mất trong lịch sử.

Sau đó, Hội Thánh của Đức Chúa Trời - đã chỉ tồn tại bằng văn bản trong Kinh Thánh, nhưng được tái thiết tại Đại Hàn Dân Quốc - nước đầu cùng đất phương Đông vào năm 1964. Năm nay, năm 2018 là năm thứ 100 giáng sinh của Đấng An Xang Hồng - Đấng đến theo lời tiên tri Kinh Thánh, khôi phục giao ước mới và thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Vào ngày 14 tháng 1, vài hôm trước ngày giáng sinh (ngày 1 tháng 12 âm lịch), “Lễ hội kỷ niệm 100 năm giáng sinh của Đấng An Xang Hồng” được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come. Hơn 15.000 người như người chăn Hàn Quốc, người chức vụ & chức trách ban tráng niên & thanh niên & học sinh cũng như giáo sư Trường ngày Sabát v.v... tham dự để dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời - Đấng tìm lại lẽ thật của sự sống, và tưởng nhớ ân điển cao quý. Vào ngày 17 tháng 1, là ngày giáng sinh, lễ thờ phượng kỷ niệm được tổ chức tại hơn 7.000 Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở 175 quốc gia.

Khi bắt đầu lễ hội kỷ niệm thì Mẹ dâng cầu nguyện cảm tạ lên Cha - Đấng một lần nữa đến thế gian này và khôi phục giao ước mới để cứu rỗi nhân sinh không thể tránh khỏi hình phạt đời đời do tội lỗi trên trời. Hơn nữa, Mẹ hồi tưởng cuộc đời của Đấng An Xang Hồng; Ngài đến vào giai đoạn nghèo nàn nhất, đi trên con đường khổ nạn và dốc sức trong việc cứu rỗi linh hồn, rồi Mẹ dặn dò rằng “Hãy nắm chặt lẽ thật của sự sống mà Cha đã lập ra bởi sự hy sinh vô tận, và tất thảy mọi người hãy đạt tới sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời mong muốn bởi đức tin không có gì đáng xấu hổ bằng cách thực tiễn lời phán của Ngài.”

ⓒ 2018 WATV
Los miembros se reunieron en el Instituto de Formación Go&Come de Okcheon para conmemorar el 100.º Aniversario del Nacimiento de Cristo Ahnsahnghong.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh rằng “Mục đích Đấng Christ đến lần thứ hai là để cứu rỗi nhân loại. Vì sự này, Tin Lành giao ước mới phải được truyền bá trên khắp thế gian.” rồi mục sư nói nhấn mạnh rằng “Nhân dịp 100 năm giáng sinh của Đức Chúa Trời Cha, chúng ta hãy làm tròn mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đã phán rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” bằng cách liên hiệp với phẩm tánh đẹp đẽ được sanh lại mới 100%.” (Hêbơrơ 9:28, Mathiơ 28:18-20, Mathiơ 24:13-14, Hêbơrơ 9:15).

ⓒ 2018 WATV

Bởi biểu diễn đèn flash của các thanh niên, màn của lễ hội kỷ niệm được kéo lên một cách chính thức. Hơn 240 thanh niên biểu hiện Đấng Cứu Chúa đến với tư cách là “Sự Sáng của lẽ thật”, sự ứng nghiệm của lời tiên tri Kinh Thánh về sự ấy, bằng đèn flash sống động trong nội thất tắt điện. Dàn hợp xướng trẻ em trao tặng niềm vui và giáo huấn thông qua nhạc kịch với bài hát vui vẻ và điệu múa đáng yêu. Tin nhắn qua video gửi đến từ các thánh đồ nước ngoài có chứa đựng tấm lòng nhớ nhung Đức Chúa Trời Cha và ý chí hoàn thành Tin Lành, trao tặng sự rúng động sâu sắc cho những người tham dự.

Tiếp theo là sân khấu trang nghiêm tổng hợp: biểu diễn chung của Dàn nhạc Mêsi được tổ chức lớn thành dàn nhạc bốn quản với dàn hợp xướng 150 người, nhạc kịch với video có chứa lịch sử từ thời đại các sứ đồ đến thời hiện đại dựa trên tài liệu lịch sử và Kinh Thánh. Sân khấu này đánh thức cho biết lý do Đức Chúa Trời đến lần thứ hai, bối cảnh thời đại, và giá trị của sự cứu rỗi được ban cho nhờ hy sinh của Ngài trong quá trình khôi phục lẽ thật. Cuối cùng điệu múa quạt đẹp đẽ làm cho liên tưởng đến thế giới thiên sứ, đã trang trí phần kết thúc của lễ hội kỷ niệm.

ⓒ 2018 WATV

Mẹ khích lệ những người đã chuẩn bị lễ hội vì vất vả nhiều ngày trong thời tiết lạnh rét, và phán rằng “Cha sẽ vui mừng khi thấy các con cái hiến thân vì Tin Lành và rao truyền lẽ thật.” và chúc phước liên tiếp rằng mọi người hãy chạy hết con đường đức tin và đều đạt tới sự cứu rỗi không thiếu một ai.

Những người tham dự mạnh dạn kêu “Amen” đối với lời phán của Mẹ, và sự nhiệt huyết của Tin Lành được nóng bỏng hơn nữa. Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới tham dự lễ thờ phượng kỷ niệm vào ngày 17, được trở nên một tấm lòng trong khi xem video lễ hội kỷ niệm. Các thánh đồ đứng đầu việc truyền giáo và phụng sự bởi quyết tâm rằng “Chúng tôi sẽ đi theo con đường của Cha bằng đức tin 100%, hiến thân 100%, cho đến khi làm hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, là Đấng mong ước loài người nhận lấy sự sống đời đời.” Bộ hành của các thánh đồ trở nên bận rộn nhân dịp 100 năm giáng sinh của Đấng An Xang Hồng.