Noticias de Corea del Sur

Imprimir Cerrar

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Phục Sinh năm 2013

  • País | Hàn Quốc
  • Fecha | Marzo 31, 2013
Vào ngày 31 tháng 3, là Chủ nhật đầu tiên sau Lễ Bánh Không Men, Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Phục Sinh đã được tổ chức ở Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới. Lễ Phục Sinh (復活節, Day of Resurrection) là lễ trọng thể của sự thắng lợi và niềm vui, kỷ niệm sự sống lại của Đấng Christ, hằng năm được cử hành vào Chủ nhật, là hôm sau ngày Sabát.

ⓒ 2013 WATV
Cách đây khoảng 2 ngàn năm trước, Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ nạn trên cây thập tự vào ngày Lễ Bánh Không Men rồi qua đời, mà đã thắng quyền thế của sự chết và được sống lại giữa những kẻ chết sau ba ngày, là một ngày sau ngày Sabát, tức là vào buổi sáng sớm Chủ nhật. Ngày này vừa là ngày mà vào 3500 năm trước, người dân Ysơraên thoát ra khỏi từ quân đội đã đuổi theo, vượt qua và ra khỏi từ Biển Đỏ lúc buổi mai. Việc Môise và những người dân vào Biển Đỏ, tượng trưng cho việc Đức Chúa Jêsus vào mồ mả, việc vượt qua và ra khỏi Biển Đỏ tượng trưng cho sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus, và bây giờ bằng phép Báptêm, chúng ta bày tỏ ra ý nghĩa ấy (Rôma 6:3-5, I Côrinhtô 10:1-4).

ⓒ 2013 WATV
Ngày vượt qua và ra khỏi Biển Đỏ, là khởi nguyên của Lễ Trái Đầu Mùa trong luật pháp của Cựu Ước. Là một trong 7 Lễ Trọng Thể 3 Kỳ của Đức Chúa Trời, Lễ Trái Đầu Mùa là lễ trọng thể đưa vẫy bó lúa mì đầu mùa và dâng tế lễ vào một ngày sau lễ Sabát. Đức Chúa Jêsus đã phục sinh với tư cách là ‘trái đầu mùa của những kẻ ngủ’ vào ngày Lễ Trái Đầu Mùa này. Sau khi dâng tế lễ bằng bó lúa mì đầu mùa thì mới được ăn lương thực đầu mùa, giống như thế này, sau khi Đức Chúa Jêsus Christ phục sinh, thì loài người dưới sự chết, mới có thể được tham gia sự phục sinh và vào Nước Thiên Đàng (Lêvi Ký 23:9-14, I Côrinhtô 15:20).

Nhân dịp Lễ Phục Sinh, Mẹ dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời Cha, là Đấng lập ra Lễ Vượt Qua giao ước mới vì sự cứu rỗi của các con cái, rồi đảm đương sự khổ nạn của Lễ Bánh Không Men và ban sự trông cậy của phục sinh nhờ Ngài được sống lại sau ba ngày. Mẹ đã khẩn thiết cầu nguyện cho những thánh đồ tại các nước trên thế giới giữ Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Phục Sinh theo Kinh Thánh, đều mặc lấy quyền năng của sự phục sinh, giữ sự trông cậy sống của phục sinh, được hiến hóa thành hình ảnh đẹp đẽ trong khi sống khiêm tốn và tin kính, rồi đạt tới được Nước Thiên Đàng.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã làm chứng rõ ràng bằng Kinh Thánh về khởi nguyên và ý nghĩa của Lễ Phục Sinh thông qua bài giảng đạo của lễ thờ phượng buổi sáng. Vào lễ thờ phượng buổi chiều, mục sư đã giảng đạo với nội dung rằng “Những thánh đồ đã được sống lại với Đấng Christ, không được bị liên lụy đến tội lỗi, mà phải hành động tinh sạch và công bình.” Mục sư Kim Joo Cheol đã nhấn mạnh nói rằng “Satan khiến thế gian trở nên độc ác và dâm loạn để cám dỗ vào tội lỗi, nhưng kẻ bất nghĩa không thể được nhận lấy cơ nghiệp Nước Thiên Đàng. Hãy dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời bằng việc làm công bình và tốt lành, và tất thảy đều tham gia vào sự phục sinh của người công bình” (Côlôse 3:1-10, Rôma 6:6-11, I Côrinhtô 15:31-34, I Côrinhtô 6:9-20).

Vào lễ thờ phượng ngày này, các thánh đồ đã có thời gian bẻ bánh của Lễ Phục Sinh. ‘Quả trứng Lễ Phục Sinh’ mà mọi người thường biết đến, là phong tục của ngoại đạo không căn cứ vào Kinh Thánh. Từ Hội Thánh Sơ Khai, Hội Thánh của Đức Chúa Trời bẻ bánh vào Lễ Phục Sinh theo việc làm của Đức Chúa Jêsus. Vào ngày Đức Chúa Jêsus phục sinh, Ngài đã hiện ra trước hai môn đồ đang đi đường, song họ không nhận biết. Sau khi Đức Chúa Jêsus thức tỉnh họ về sự khổ nạn và vinh quang của Đấng Christ bằng Kinh Thánh, tạ ơn và bẻ bánh cho họ ăn, thì lúc đó mắt các môn đồ mới được mở ra và nhìn biết Đấng Christ (Luca 24:1-31).

Các thánh đồ đã bẻ bánh Lễ Phục Sinh làm cho mở mắt phần hồn, cũng chia sẻ bánh Lễ Phục Sinh với gia đình, hàng xóm, và những người quen biết vào ngày này, mong mọi người nhìn biết Đấng Christ và đón nhận để tham gia vào sự phục sinh của sự sống.

ⓒ 2013 WATV