Noticias de Corea del Sur

Imprimir Cerrar

Lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên năm 2013

  • País | Hàn Quốc
  • Fecha | Mayo 09, 2013
Vào ngày 9 tháng 5, lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên được tiến hành đồng thời tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới. Ngày Thăng Thiên là lễ trọng thể kỷ niệm Đấng Christ thăng thiên trên núi Ôlive nhằm ngày thứ 40 sau khi Ngài hy sinh trên cây thập tự giá và sống lại 3 ngày sau. Khởi nguyên của Ngày Thăng Thiên bắt đầu từ công việc Môise lên núi Sinai để nhận lấy ý muốn của Đức Chúa Trời, vào ngày thứ 40 mà người dân Ysơraên ra khỏi xứ Êdíptô và vượt qua Biển Đỏ.

ⓒ 2013 WATV
Vào ngày này, các thánh đồ trực thuộc đền thờ Giêrusalem đã giữ gìn lễ thờ phượng liên hiệp với những thánh đồ khu vực lân cận ở công viên Hwangsaewool, Bundang, nơi mà những hoa lá trắng tinh bay rụng như bông tuyết và ánh nắng mặt trời ấm áp. Sau khi giữ thờ phượng buổi sáng, các thánh đồ đã có thời gian vui vẻ, chia sẻ đồ ăn ngon giữa thiên nhiên mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo.

Mẹ đã dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha đã dẫn dắt cho các con cái được ôm ấp sự trông cậy về sự thăng thiên, nhờ Ngài đích thân cho thấy tấm gương thăng thiên và sống lại vào 2000 năm trước. Hơn nữa, Mẹ đã cầu nguyện rằng xin hãy nghe nhậm lời cầu nguyện của mọi con cái mà sẽ được dâng lên trong suốt 10 ngày tuần lễ cầu nguyện sau Ngày Thăng Thiên và ban phước lành của Thánh Linh dồi dào dư dật. Và cầu xin nữa rằng nhờ các con cái mặc lấy quyền năng của Thánh Linh và rao truyền Tin Lành trên khắp thế giới, cả nhân loại ôm ấp sự trông cậy về thăng thiên.

ⓒ 2013 WATV
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhắc lại khởi nguyên và ý nghĩa của Ngày Thăng Thiên thông qua thờ phượng buổi sáng và chiều, giảng đạo về sứ mạng mà các thánh đồ phải thực tiễn và hiểu biết thông qua lễ trọng thể.
Mục sư Kim Joo Cheol đã đề cập rằng “Sở dĩ Đức Chúa Jêsus đích thân làm gương Ngài thăng thiên lên trời và cho biết thông qua các thiên sứ rằng ‘Ngài sẽ đến với y nguyên hình dáng ấy’ là vì Ngài muốn gieo sự trông cậy về sự thăng thiên cho các môn đồ và chúng ta.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:6-11, I Têsalônica 4:13-18). Và Mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh nữa rằng “Để nhân loại đã được phước lành đáng ngạc nhiên là thăng thiên, làm hoàn thành ý muốn ấy, thì không được mất sự trông cậy Nước Thiên Đàng và phải ở trong lòng Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng nguồn sự sống, cho đến cuối cùng.” Hơn nữa, mục sư Kim Joo Cheol khuyên bảo rằng “Di chúc cuối cùng mà Đức Chúa Trời để lại trước khi thăng thiên, ấy chính là ‘Hãy rao truyền Tin Lành tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất’ tức là ‘Hãy truyền đạo’, và các con cái của Đức Chúa Trời giữ gìn di chúc của Đức Chúa Jêsus, mặc lấy năng lực của Thánh Linh và phải dẫn đầu công việc truyền Tin Lành giao ước mới với tư cách là kẻ làm chứng của Đức Chúa Trời Êlôhim mà được xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:6-11, Mathiơ 28:16-20, Mác 16:15, I Têsalônica 2:3, Êxêchiên 3:17). Tiếp theo, sau khi tiền đề rằng “Truyền đạo là công việc vĩ đại có trách nhiệm nặng nề mà có thể thay đổi vận mệnh và tương lai của một người”, mục sư Kim Joo Cheol dặn dò rằng “Chúng ta phải chú tâm sự thật rằng Tin Lành mà hôm nay tôi rao truyền sẽ trở thành nguồn điện làm thay đổi vận mệnh bất hạnh của một người thành vận mệnh hạnh phúc, và hãy trở thành con cái rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời Êlôhim cho mọi người chúng ta gặp.”

Đương thời Hội Thánh Sơ Khai, các môn đồ và thánh đồ mặc lấy quyền năng của Thánh Linh bởi cầu nguyện tha thiết trong suốt 10 ngày từ Ngày Thăng Thiên đến Lễ Ngũ Tuần và làm hoàn thành công việc lớn của Tin Lành thế giới. Không chỉ có vậy, cũng có công việc đáng ngạc nhiên 3.000 người, 5.000 người tiếp nhận Đức Chúa Trời trong vòng 1 ngày. Và với khát vọng rằng quyền năng đồng nhất của Thánh Linh cũng được tái hiện y nguyên vào ngày nay, các thánh đồ trên thế giới đồng một lòng đồng một ý cầu xin được mặc lấy quyền năng của Thánh Linh vào sớm tối trong vòng mười ngày từ buổi tối Ngày Thăng Thiên cho tới Lễ Ngũ Tuần.

ⓒ 2013 WATV