Noticias de Corea del Sur

Imprimir Cerrar

Giáo dục người có chức vụ, chức trách toàn quốc năm 2013

  • País | Hàn Quốc
  • Fecha | ​​Junio 26, 2013
Trong vòng 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, đã có nhóm họp giáo dục người có chức vụ, chức trách và giáo dục người chăn toàn Hàn Quốc theo từng khu vực tại Viện tu luyện Ốc Chơn Go&Come. Chủ đề giáo dục là “‘Năng lực lãnh đạo của Mẹ’ vì gia đình hạnh phúc và điều hành Hội Thánh”. Vào thời điểm càng ngày Tin Lành thế giới càng được hoạt tính hóa và được trưởng thành nhanh chóng theo lời tiên tri, buổi giáo dục lần này đã được chuẩn bị để tìm ra phương án các thánh đồ được liên hiệp bằng một tấm lòng hơn nữa và dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời.

ⓒ 2013 WATV
Thông qua buổi nhóm họp đã được bắt đầu từ giữa trưa tại tòa chính Viện tu luyện, Mẹ đã ban cho giáo huấn quý giá về thái độ và tư thế mang tính tín ngưỡng mà các con cái của Đức Chúa Trời phải có vào thời đại này.

‘Sự liên hiệp của các thánh đồ thức tỉnh’, thật tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời

Mẹ đã an ủi nỗi cực khổ của những người có chức vụ, chức trách đã làm việc Tin Lành dầu ở trong điều kiện khó khăn. Cùng lúc, Ngài đã lấy làm tiếc vì tai nạn xảy ra thường xuyên trên khắp trái đất do sự ấm lên toàn cầu, và tình yêu thương cũng bị nguội lạnh theo kinh tế trở nên khóa khăn, Mẹ còn khích lệ rằng “Càng là thời điểm khó khăn thì càng cần thiết sự an ủi, nên hãy an ủi và ân cần giữa các thánh đồ và đương nhiên là đối với hàng xóm nữa.”

ⓒ 2013 WATV
Hơn hết, Mẹ đã nhấn mạnh rằng “Phải được tỉnh thức về phần linh hồn thì mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng”, và dặn dò liên tục rằng “Hãy sống cuộc sống đức tin luôn tỉnh thức”. Theo lời phán thì ‘trạng thái tỉnh thức về phần linh hồn’ là ‘sống cuộc sống Tin Lành đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời’. Có thể đưa ra kết luận rằng đó là sinh hoạt có đức tin nóng nhiệt, trung thành với Đức Chúa Trời, xa cách thờ thần tượng và ác, không thử Đức Chúa Trời trên đồng vắng đức tin phần hồn, không bất bình bất mãn, và luôn cảm tạ (Mác 13:33-37, Khải Huyền 2:10, Khải Huyền 3:15-16, I Côrinhtô 10:4-12).

Thêm vào đó, Mẹ đã ghi khắc trong lòng chúng ta rằng sự liên hiệp với nhau trong khi đặt mục đích đến Nước Thiên Đàng, làm việc Tin Lành với tấm lòng thiện lành, chính là ‘quá trình chuẩn bị dầu (đức tin) về phần hồn’. Ngài còn đã cho biết rằng hình ảnh mà Đức Chúa Trời cảm thán và khen rằng “Thật tốt đẹp thay!”, chính là hình ảnh ‘anh em ăn ở hòa thuận nhau ở Siôn’, và cũng đã làm thức tỉnh về tầm quan trọng của ‘liên hiệp’ và ‘hòa thuận’ (I Phierơ 5:8-10, Rôma 13:11-14, Thi Thiên 133:1-3).

‘Chăm sóc anh em chị em bằng tấm lòng của Mẹ’, động lực làm phát triển gia đình hạnh phúc và Hội Thánh

Tiếp theo, thông qua giảng đạo, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nêu ra rằng ‘năng lực lãnh đạo của Mẹ’ là giải pháp của gia đình hạnh phúc và điều hành Hội Thánh. Khi mọi thánh đồ gồm người chức vụ, chức trách quý trọng và yêu mến lẫn nhau bằng tấm lòng của Mẹ thì Hội Thánh được trở nên nơi an nghỉ của linh hồn bình an như ở nhà. Hiện tại Hội Thánh đã được đứng đằng đẵng trở nên ‘Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong thế giới’, 1 triệu 750 nghìn thánh đồ đang truyền bá Tin Lành giao ước mới ở 2.200 Hội Thánh trên khắp thế giới, đều là nhờ năng lực lãnh đạo của Mẹ, dựa trên tình yêu thương và sự hy sinh.
Mục sư Kim Joo Cheol đã nhắc nhở về sự thật này, và đã nói thêm rằng “Tình yêu thương và sự hy sinh của Đấng Christ, là Đấng đã đến trong xác thịt, là hình tôi tớ, dầu Ngài là Đức Chúa Trời, hầu việc những tội nhân và hào phóng từ bỏ mạng sống của Ngài vì những tội nhân, thật giống như tấm lòng của Mẹ dành tất cả cho con cái.” và “Phương pháp để các thánh đồ dự phần vào bổn tánh Đức Chúa Trời xứng đáng được đi vào Nước Thiên Đàng (II Phierơ 1:3-11), chỉ là việc có tấm lòng của Mẹ thôi.” Hơn nữa, mục sư đã nói rằng “Nếu chứa tấm lòng của Mẹ mà đối xử với nhau thì sự liên hiệp giữa anh chị em mà Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất, có thể tự nhiên mà được làm hoàn thành.” và mục sư đã dặn dò tha thiết rằng những người có chức vụ, chức trách phải chăm sóc các thánh đồ, gia đình và hàng xóm bằng ‘tấm lòng của Mẹ’ ấm áp hơn nữa.

ⓒ 2013 WATV