Noticias Internacionales

Imprimir Cerrar

Hãy cùng chia sẻ! Cả sự sống! Cả tình yêu thương!

  • País | Mỹ
  • Fecha | Diciembre 30, 2012
ⓒ 2012 WATV
Ngày 30 tháng 12, các thánh đồ Hội Thánh San Francisco bang California Mỹ, đã tổ chức “Hiến máu chuyển tiếp tình yêu sự sống tình yêu Lễ Vượt Qua toàn cầu lần thứ 136” tại Trung Tâm Huyết Thái Bình Dương (Blood Centers of the Pacific).

Ngày này, tại hội trường hiến máu, các thánh đồ đã chia sẻ sự sống quý báu thông qua hiến máu, cũng dành thời gian vui vẻ cùng với những người dân tham gia vào lễ hội, bằng cách chuẩn bị các sự kiện như thi ăn bánh, tô vẽ mặt, trò chơi ném phi tiêu. Trung Tâm Huyết Thái Bình Dương là đoàn thể phi lợi nhuận hoạt động ở khu vực này, và chủ yếu giúp đỡ các bệnh nhân trẻ em của Bệnh viện nhi ở trong khu vực. Wendy Theisen, giám đốc Trung Tâm Huyết đã biểu hiện lòng cảm tạ với lời rằng “Lần đầu tiên tôi thấy lễ hội hiến máu được chuẩn bị một cách có tổ chức ở nhiều mặt như thế này. Tôi cảm động thật nhiều không chỉ bởi chính bản thân lễ hội hiến máu, mà còn bởi sự quý vị khích lệ và làm vui vẻ những người đến tham gia lễ hội thông qua rất nhiều sự kiện nữa.”

Người ta nói rằng bởi sự hiến máu của một người, mà có thể cứu sự sống quý báu của ba người, và trong trường hợp hiến máu hồng cầu, thì có thể cứu được sự sống của sáu người. Huyết của 50 người được phán định là thích hợp để hiến máu vào ngày này đã được hiến tặng cho Trung Tâm Huyết, và dự định sẽ được chuyển đến Bệnh viện nhi ở thành phố Auckland.