Noticias Internacionales

Imprimir Cerrar

Đôi tay yêu thương của Mẹ được truyền tới tận cả nơi không thấy được

  • País | Peru
  • Fecha | Diciembre 30, 2012
ⓒ 2012 WATV
Vào ngày 30 tháng 12, là ngày nghỉ cuối cùng của năm 2012, các thánh đồ Hội Thánh chi nhánh Chepen, Lima, Peru, đã tìm đến Bệnh viện quốc gia Chepen Apoyo để phụng sự dọn dẹp, nhằm kỷ niệm ngày của Giêrusalem Mới.

Bệnh viện này được xây dựng 30 năm về trước, dành cho tầng lớp thu nhập thấp, giờ cơ sở hạ tầng đã trở nên lạc hậu và có rất nhiều nơi cần phải được dọn sạch. Từ 9 giờ sáng tới tận 1 giờ chiều, các thánh đồ đã thu nhặt rác rưởi xung quanh bệnh viện và xung quanh phòng cấp cứu dưới ánh nắng gay gắt. Trong khi dọn dẹp kể cả rác rưởi đã bị vùi trong cát, thì mồ hôi đã tuôn chảy như mưa từ khuôn mặt và toàn thân các thánh đồ.

Mogollon, người phụ trách dọn dẹp vệ sinh bệnh viện nói rằng “Nếu kể cả những người khác lấy hình ảnh thực tiễn yêu thương hàng xóm của quý vị làm tấm gương tốt và thực hiện theo thì thật tốt biết bao. Được biết quý vị, lại được làm việc cùng quý vị, tôi thật là vui.”