Noticias Internacionales

Imprimir Cerrar

Diễu hành hiến máu được nối tiếp bởi tấm lòng yêu thương sự sống

  • País | Mỹ
  • Fecha | Diciembre 30, 2012

ⓒ 2012 WATV
Ngày 30 tháng 12, khoảng 240 người gồm người dân và các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở New York đã tổ chức “Hiến máu chuyển tiếp tình yêu sự sống tình yêu Lễ Vượt Qua toàn cầu lần thứ 151” tại Trung tâm Huyết New York nằm ở Manhattan. Trung tâm Huyết New York là một trong những cơ quan cung cấp huyết chủ yếu của Mỹ, đang cung cấp huyết cho gần 200 bệnh viện ở các bang như New York, New Jersey, Hudson Bali, Long Island, Connecticut, Pennsylvania.

Diễn hành hiến máu được nối tiếp từ 9 giờ sáng đến tận 7 giờ tối. Phía Hội Thánh đã quan tâm tỉ mỉ bằng cách biểu diễn nhạc thính phòng và tiếp đãi bánh kẹo cho những người dân và các thánh đồ chờ đợi đến lượt mình hiến máu, trong thời tiết lạnh giá.

Huyết của 163 người được phán định là thích hợp hiến máu vào ngày này được hiến cho Trung tâm hiến máu, và dự định sẽ được cung cấp cho các bệnh nhân cấp cứu cần truyền máu. Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở New York tổ chức lễ hội hiến máu chuyển tiếp định kỳ, vận động hiến máu cao quý để cứu sự sống.