Noticias de Corea del Sur

Imprimir Cerrar

Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng 9 Hội Thánh ở khu vực Daejeon, Chungcheong, Honam

  • País | Hàn Quốc
  • Fecha | Septiembre 01, 2015

Trước lễ trọng thể mùa thu mà thu hoạch lúa mì của Tin Lành, 9 kho Siôn kết thúc trang trí mới tại khu vực Daejeon, Chungcheong, Honam được hiến dâng lên Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ Hội Thánh Hoedeok, Daejeon vào ngày 1 tháng 9, Hội Thánh Donggu ở Daejeon, Sannae ở Daejeon, Nonsan vào ngày 5, còn Hội Thánh Gwangyang, Boseong, Eoyang ở Iksan, Gimje, Seosin ở Jeonju đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến thân Hội Thánh lần lượt vào ngày 10 và ngày 11.

ⓒ 2015 WATV
Các thánh đồ ở khu vực lân cận cũng tham dự lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh. Mẹ dâng cảm tạ lên Cha, Đấng ban địa điểm ân huệ để tìm kiếm các người nhà bị tản lạc ở xung quanh và nhóm họ lại, rồi cầu nguyện để các con cái thu hoạch trái của Tin Lành dư dật nhờ Thánh Linh mưa cuối mùa mà Đức Chúa Trời đổ xuống vào lễ trọng thể mùa thu. Tiếp theo, Mẹ khích lệ sự vất vả của những người gắng sức cho đến khi đền thờ trở thành hình dáng của nó, và giáo huấn rằng “Hãy nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời đã cho xây dựng đền thờ, và tất thảy hãy dẫn dắt nhiều người trở về sự công bình bằng cách liên hiệp bởi tình yêu thương.”

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đánh thức rằng “Con đường đúng đắn” mà Đức Chúa Trời dạy dỗ là vâng phục sự dạy dỗ của Kinh Thánh và dẫn dắt muôn dân đến lẽ thật. Giải thích tiền lệ của Đức Chúa Jêsus, Đấng đánh lui thử thách của Satan sau khi kiêng ăn 40 ngày và rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng, mục sư nói một cách mạnh mẽ rằng “Dầu có một chút khó khăn, nhưng hãy thắng lợi, và theo con đường đúng đắn mà Đấng Christ đã đi trước, cho đến cuối cùng.” Hơn nữa, mục sư nhấn mạnh vai trò của Hội Thánh và thánh đồ rao truyền tình yêu và sự cứu rỗi trên cả thế giới, nói rằng “Đối với người tin, không có việc bất khả thi. Hãy tin vững rằng ngày vinh hiển mà thừa kế thế giới thiên sứ bao la không thể dự đoán nổi sẽ đến, và theo mệnh lệnh vĩ đại nhất rằng ‘Hãy dạy dỗ muôn dân, và dạy họ giữ.’, hãy gắng hết sức trong việc cứu rỗi thế gian.”

Vào năm 2015, chỉ tính riêng ở Hàn Quốc, 31 Hội Thánh dâng lễ thờ phượng hiến dâng Hội Thánh. Đền thờ mới được dựng lên liên tục tại thành phố chủ yếu của Hàn Quốc cho thấy tốc độ trưởng thành cao của Hội Thánh của Đức Chúa Trời và hiện trạng của Tin Lành được truyền bá nhanh chóng.

Kết thúc lễ thờ phượng hiến dâng Hội Thánh náo nhiệt, các thánh đồ cùng nhau nói rằng “Chúng tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban đền thờ lớn hơn vì có nhiều gia đình trên trời ở xung quanh mà chúng ta phải tìm kiếm.” rồi cho biết ý chí với khuôn mặt đầy cảm tạ và kỳ vọng rằng “Chúng tôi sẽ kết trái của hòa thuận bằng cách trở nên một bằng tình yêu thương, để sự khổ nạn của Đức Chúa Trời cho đến nay không thành ra vô ích.”
ⓒ 2015 WATV
Iglesia de Dios de Hoideok, Daejeon

ⓒ 2015 WATV
Iglesia de Dios de Donggu, Daejeon

ⓒ 2015 WATV
Iglesia de Dios de Sannae, Daejeon

ⓒ 2015 WATV
Iglesia de Dios de Nonsan

ⓒ 2015 WATV
Iglesia de Dios de Gwangyang, Jeonnam

ⓒ 2015 WATV
Iglesia de Dios de Boseong

ⓒ 2015 WATV
Iglesia de Dios de Eoyang, Yiksan

ⓒ 2015 WATV
Iglesia de Dios de Gimje

ⓒ 2015 WATV
Iglesia de Dios de Seosin, Jeonju