Contribuciones a la Sociedad

Imprimir Cerrar

Vận hành phụng sự tự nguyện 24 giờ cho thảm họa Daegu

  • Ayuda en los Desastres
  • País | Corea
  • Fecha | Febrero 21, 2003
ⓒ 2003 WATV


Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới đã lập đội tình nguyện và bắt đầu hoạt động từ ngày 21 tháng 2 vừa qua.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã bắt đầu hoạt động tình nguyện với quy mô 40 tình nguyện viên ở hiện trường thảm họa Daegu. Những tình nguyện viên này đang trao tặng đồ dùng sinh hoạt và các thứ đồ ăn cho những người mất gia đình và người liên quan đến hiện trường, và vì việc này, hết thảy các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở 29 địa phương đang đóng góp quỹ.

Những tình nguyện viên đã bắt đầu hoạt động phụng sự chính thức từ ngày 21. Họ làm theo ca mà cung cấp bữa ăn và nước giải khát ở hiện trường trong 24 giờ. Đội tình nguyện thêm sức cho những người không dùng bữa và không được ngủ, cung cấp cơm canh, hoa quả và bánh cho 1.800 người vào mỗi ngày.